Monthly Archives: April 2016

Sách thiết kế website năm 2016 nên đọc

50 cuốn sách thiết kế website nên đọc năm 2016 – Phần 1

Học tập là không bao giờ không cần thiết. Như các chuyên gia thiết kế web, bạn phải liên tục cập nhật về các xu hướng mới nhất và công nghệ trong thiết kế website. Bên cạnh những kỹ năng, bạn cũng cần phải phát triển các khía cạnh khác của cuộc sống bạn để đạt […]